طراحی و اجرا

Design and Implementation

نكات زير را حتماً در طراحي و اجراي پاكت در نظر بگيريد .

– حداقل گرماژ كاغذ براي انواع پاكت ، 80 گرم مي باشد .
– به نسبت بزرگ شدن سايز پاكت از كاغذهاي ضخيم تر استفاده نمائيد .
– قبل از انتخاب كاغذهاي خاص براي پاكت حتماً با پاكت سازي هماهنگ نمائيد .
خطوط تاي پاكت توسط علامت هاي نازك ( خارج از محدوده پاكت ) مشخص شود .
– حتي المقدور پاكت را بصورت جدا از فرمهاي ديگر ( سربرگ و . . . ) چاپ نمائيد .
– در صورت نياز كا به برش قبل از ارسال به پاكت سازي ، حتماً سنجاق و نشان كار حفظ شود .
– سنجاق و نشان كار ارسال شده براي پاكت سازي حتماً توسط علامت مشخص باشد .
– حتي المقدور از روكش نمودن جاي چسب در فولدر ، پاكت CD ، ساك خريد و انواع پاكت
با سلفون ، UV ، چاپ و . . . خودداري نمائيد .
– براي چاپ بصورت تمپلات و يا لمينيت پاكت ، فولدر ، ساك خريد و . . . الگوي زير را رعايت نمائيد .
– عرض جاي چسب براي انواع فولدر حاقل 1/5 سانتيمتر باشد .
– در پاكت هاي پنجره دار كه سلفون نصب مي شود جهت طراحي محل پنجره حداقل فاصله چهار وجه پنجره
از خطوط تاي چهار وجه پاكت 1/5 سانتيمتر باشد .