• حداقل گرماژ كاغذ براي انواع پاكت ، 80 گرم مي باشد.

  • به نسبت بزرگ شدن سايز پاكت از كاغذهاي ضخيم تر استفاده نمائيد.

  • قبل از انتخاب كاغذهاي خاص براي پاكت حتماً با پاكت سازي هماهنگ نمائيد.

  • خطوط تاي پاكت توسط علامت هاي نازك ( خارج از محدوده پاكت ) مشخص شود.

  • حتي المقدور پاكت را بصورت جدا از فرمهاي ديگر ( سربرگ و . . . ) چاپ نمائيد.

  • در صورت نياز كا به برش قبل از ارسال به پاكت سازي، حتماً سنجاق و نشان كار حفظ شود.

  • سنجاق و نشان كار ارسال شده براي پاكت سازي حتماً توسط علامت مشخص باشد

  • حتي المقدور از روكش نمودن جاي چسب در فولدر، پاكت CD ، ساك خريد و انواع پاكت با سلفون، UV ، چاپ و . . . خودداري نمائيد.

  • براي چاپ بصورت تمپلات و يا لمينيت پاكت، فولدر، ساك خريد و . . . الگوي زير را رعايت نمائيد.

  • عرض جاي چسب براي انواع فولدر حاقل 1/5 سانتيمتر باشد.

  • در پاكت هاي پنجره دار كه سلفون نصب مي شود جهت طراحي محل پنجره حداقل فاصله چهار وجه پنجره از خطوط تاي چهار وجه پاكت 1/5 سانتيمتر باشد.